SCADA software Retos.net

Více než SCADA !

Retos.net® je vlastním produktem QLine, který patří k programům kategorie SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) a HMI (Human Machine Interface). Retos.net® je tak klíčovou součástí řady různých aplikací telemetrie vytvořených QLine.

 

Velký aplikační potenciál Retos.net® vyplývá jednak z inteligentního SCADA jádra , jednak z podpory velkého počtu připojitelných PLC automatů, RTU zařízení i efektivního řízení komunikačních sítí. Retos.net® díky svým „chytrým“ schopnostem umí efektivně využívat nastupující technologie Internetu věcí a integrovat již existující technologie do průmyslu 4.0.

 

Dlouhodobě rozvíjené techniky prezentace dat dávají Retosu neocenitelnou schopnost srozumitelným způsobem a v potřebných souvislostech interpretovat data uložená v cloudu IoT a na jejich základě samostatně provádět informační a řídící aktivity.

Příklady nasazení:

Možnosti využití Retos.net® jsou dány inteligentní architekturou, která podporuje jeho použití v široké škále aplikací. Zjednodušeně řečeno je řešení SCADA Retos charakterizováno sloganem „Kdykoli. Kdekoli. S čímkoli. Cokoli."

Jako typické příklady uvádíme:

 • Dohledové centrum pro on-line zobrazení provozních informací
 • Řídící systém místních technologických celků (např.ČOV) se soustavou jednoho či více PLC
 • Dispečink rozvodného systému (voda, teplo, elektřina, … ) s řízením hierarchie provozních objektů pomocí privátní radiové sítě
 • Monitorovací systém integrující řadu lokálních řídících systémů do jednoho celku s řadou uživatelů na vnitřní IT síti.
 • Systémy sběru dat pro obchodování s energiemi
 • Odečtové centrály - systémy dálkového sběru dat ze sítě měřidel pro potřeby fakturace a vyhodnocován

Retos.net®– SCADA/HMI - popis produktu

Retos.net® Monitoruje a ovládá technologické systémy od nejjednodušších celků čítajících pouze desítky řídících bodů až po složité komplexy sestávajících se z několika místních center a z desítek tisíc signálů.

I když Retos.net® zastřešuje různé technologie a telemetrie, nabízí uživateli jednoduchý a homogenní pohled na veškeré měřené či vypočtené data získané z různých zdrojů, ať už se jedná o čistírny odpadních vod, teplárny, plynárny, vodárny, energetické rozvody apod.

Základem Retos.net® je tzv. systémové SCADA jádro (rovněž označeno jako systémová stanice), které běží jako soubor služeb v rámci operačního systému - Windows. Jádro provádí sběr dat a ukládání do provozní databáze – např. MS SQL 2018 Express. S tímto základem pak spolupracují jednotlivé funkční moduly, které mohou nebo nemusí být u konečného uživatele instalovány.

 

Retos.net® může být provozován ve virtuálním serverovém prostředí ( VM Ware, Hyper-V) s připojením telemetrie na vzdálených virtuálních portech. S výběrem vhodného systémového prostředí Vám rádi poradíme.

 

Operační systém

Nosná platforma pro server je počítač standardní konfigurace s operačním systémem Windows  10/ 2012 server a vyšší. Všechny základní programové moduly Retos.net® běží jako služby na pozadí operačního systému.

 

Systém přístupových práv

Na základě požadavku strukturované správy systému přístupových práv je použit model spolupráce přiřazování přístupových práv v aplikacích Retos a systémového prostředí sítě serverů s operačním systémem Windows – práce s uživateli a skupinami nadefinovanými v doménách.

 

Databázové prostředí

Veškeré hodnoty se archivují v databázích. V současné době pracuje Retos.net®, se známými, standardními databázemi jako je ORACLE či Microsoft SQL. Uživatel je při tvorbě jednotlivých tabulek omezen pouze výběrem databáze a hardwarem počítače. Pro definici není třeba znát žádné SQL příkazy, uživatel využívá pro nastavení a tvorbu tabulek jednoduchých dialogů v nástroji Průzkumník.

 

Retos.net® používá pro svoji činnost tato základní datová úložiště:
 • Definiční databáze s definicí všech automatů - RTU, PLC s nimi spojených veličin, jim přiřazených vlastností a parametrů komunikačního připojení – interní SQL databáze.
 • Datové úložiště naměřených hodnot - veškeré naměřené hodnoty získané ze sítě RTU jsou ukládány do SQL databáze, kde jsou k dispozici integrační vrstvě pro další zpracování. Pravidla pro zápis dat do úložiště jsou vedena v definiční databázi. Akvizice dat je řízena Plánovačem
 • Databáze událostí (deníky) – zde jsou evidovány veškeré definované asynchronní události na zařízení a přenosovém systému. Události jsou členěny dle charakteru do různých deníků (alarmy, činnost přenosové sítě, změny konfigurace SW, apod.)

Ukládání dat do databáze je řízena modulem Retos Archiver. Informace ukládá Retos do databázových tabulek. Tyto databázové soubory jsou následně využívány pro záznamové soubory provozu (logy), trendy a bilanční výpočty (reporty). Data jsou ukládaná buď synchronně (periodické tabulky) nebo asynchronně při vzniku definované události (”event” tabulky). Ke každé sledované veličině lze definovat způsob a typ archivace.

 

Pro optimální provoz celého systému je vhodné s ohledem na množství předpokládaných informací vhodně členit data do tabulek (archívů) dle času, typu, archivační hloubky a charakteru použití pro jejich další zpracování. Například samostatně ukládat denní profily, měsíční fakturační údaje apod.

 

Retos.net® – SCADA/HMI - základní části

SCADA server – systémová stanice

 

Obsahuje bezobslužné SCADA jádro s databázemi. V centru monitoringu jsou všechna provozní data získaná jednotlivými telemetrickými sítěmi z RTU ukládána do společného datového úložiště. Zpravidla je zde vytvořen intranetový portál dispečinku, na kterém jsou provozní informace dostupné pro další oprávněné pracovníky. Přístup k informacím je řízen na základě identity uživatele, vytvořené přihlášením do sítě.

Základními moduly jsou kromě jádra a aplikačních interface:

 • Soubor ovladačů RTU - PLC,
 • OPC DA server
 • Retos Web Portal (RetosWebMgtRD)
 • Retos Visual - webová aplikace pro procesní vizualizaci Retos s  vektorovou grafikou
 • RetosWebChart - webová aplikace pro prohlížení a analýzu trendů
 • UserReports - uživatelské sestavy pro provozní výkaznictví
Dispečerská stanice

Pracovní stanice (tlustý klient) Retos.net® je soubor aplikací provozovaných pod operačním systémem Windows, reprezentujících uživatelské funkce SCADA. Zpravidla to jsou:

 • Vizualizace - procesní schémata s ovládáním
 • Alarmový deník
 • Deníky událostí
 • Průzkumník - správa technické infrastruktury
 • Editor vizualizace
 • Prohlížeč trendů
Manažerská stanice

Manažerská stanice (tenký klient) Retos.net® je soubor funkcionalit dispečerského portálu Retos, reprezentujících v zásadě stejné uživatelské funkce SCADA jako u dispečerské stanice, ale bez funkcí ovládání a konfigurace systému. Tyto jsou dostupné z prohlížeče webových stránek na základě přístupových práv uživatele v rámci provozované IT sítě. Manažerská stanice nevyžaduje instalaci zvláštního SW klienta.

 

Retos.net® – SCADA/HMI - subsystém sběru dat – komunikační rozhraní

Rozsah podpory komunikačních možností je silnou vlastností Retos.net®. Retos podporuje většinu protokolů a přenosových cest běžně používaných v systémech dálkového měření a ovládání.

Přenosová média

Retos podporuje přenos dat po pevné lince (RS232, RS422, RS485), Ethernetu, WiFi, linkách operátorů telefonních sítí ( GSM, GPRS, EDGE, UMTS) nebo dedikovaných radiových sítí, a pod.

Hlavní komunikační protokoly

Připojení zařízení a podřízených systémů je ze strany Retos. podporováno jednak dnes často používané komunikační technologie – MODBUS-TCP, MODBUS-RTU, ARNEP, EPSNET,M-BUS, DNP3, Siemens RK 512, Siemens PPI, DMB, S-BUS, stejně jako historické telemetrie jako RADOM 1, RADOM PC, TSZ.

 

Pro začlenění center s Retos do rozsáhlejších systémů slouží podpora ze strany Retosu jak standardního rozhraní OPC klient tak i OPC server a datového rozhraní REST API. Což podporuje efektivní propojení se systémy sběru dat IoT – Sigfox, Lora, NB-IoT nebo Fiedler či AIUT

 

Předností Retosu je komfort připojení. S uvedenou technikou lze přenášet data během několika minut. Další výhodou Retosu je možnost současného připojení více typů zařízení různými protokoly a po různých přenosových cestách k jednomu řídícímu počítači, na kterém je vytvořeno homogenní prostředí pro všechny druhy připojení.

 

Systém Retos obsahuje prostředky pro monitorování činnosti driverů, což umožňuje rychle a efektivně ladit problémy při chybách v komunikaci nebo při chybách v přenosových protokolech.

 

Retos.net® – SCADA/HMI – přehled licencí

Licence jednotlivých produktů Retos.net® jsou poskytovány v rozsahu dle ceníku prodejních verzí, které mohou být individuálně doplněny o položky z ceníku komponent. 

 

Retos.net®

Retos.net®

Retos.net®

Retos.net®

Verze

 
Start
Mini
L
XL

Limity

Limity

Datové body

400

2000

5000

bez omezení

Komunikační protokoly 1)

1 typ RTU/PLC

2 typy RTU/PLC

3 typy RTU/PLC

bez omezení

Počet uživatelů (dispečer+prohlížeč)

1 + 1

2 + 5

2 + 10

bez omezení

 

Funkce

SCADA jádro

Archivace do SQL databáze

Ano

Ano

Ano

Ano

Vizualizace

Ano

Ano

Ano

Ano

Trendy

Ano

Ano

Ano

Ano

Alarmy

Ano

Ano

Ano

Ano

Volitelné funkce ( Časové tabulky, Powershell )

Ne

Ano

Ano

Ano

Alarmy - externí e-mail, SMS

Ano

Ano

Ano

Ano

Dispečerské pracoviště

Plný přístup k uživatelským a správcovským funkcím z klientské aplikace

1 uživatel

2 uživatelé

2 uživatelé

bez omezení

Web Portal RetosWebMgtRD2)

Přístup k uživatelským funkcím z prohlížeče webových stránek

1 uživatel

5 uživatelů

10 uživatelů

bez omezení

 

Cena 3)

 

17.600,- Kč

63.800,- Kč

129.800,- Kč

261.800,- Kč

 Cenu za speciální konfigurace Retos.net® neuvedené v ceníku, sdělíme na dotaz.

 

Poznámky

Upozornění1)

Drivery z ceníku komponent, v konfiguraci dle výběru uživatele

Upozornění2)

RetosWebMgtRD je aplikací pro práci se službami SCADA v prostředí prohlížeče webových stránek s podporou zobrazení na tabletech a chytrých telefonech (responzivní web). Volitelnou funkcí je povelování z prohlížeče.

Upozornění3)

Ceny jsou koncové bez DPH.
Součástí ceny nejsou licence operačního systému ani databáze

 Systémové požadavky

Operační systém

Windows 10/ 2012 server a vyšší

Databáze

SQL databáze MS-SQL (Standard, Express), Oracle

Všeobecné podmínky

 

Licence se vztahují k jednomu stroji s instalovaným SCADA jádrem.

 

Licencované parametry:

 • počet datových bodů. Za datový bod je považována každá procesní a stavová veličina sledovaná připojeným PLC nebo RTU.
 • počet komunikačních protokolů. Konkrétní protokoly si vybere uživatel ze seznamu komponent.
 • počet uživatelů.

Pro potřeby licenčních podmínek jsou rozlišovány 2 druhy uživatelů Retos.net®.

 • Dispečerský klient (plná funkčnost včetně administrace a vývojového prostředí)
 • webový klient (manažerská stanice), přistupující k funkcím SCADA aplikace z prohlížeče EDGE, Chrome nebo Firefox.

K základní licenci instance Retosu lze volitelně dokoupit tyto volitelné funkce:

 • povelování z webu
 • časové tabulky
 • rozhraní k Powershellu

Se základním webovým portálem Retosu mohou být propojeny tyto samostatné webové aplikace:

 • RetosVisual - procesní vizualizace s vektorovou grafikou *.svg
 • RetosWebChart - aplikace pro zobrazení a analýzu trendů
 • UserReports - efektivní aplikace pro vytváření sestav na základě provozních a historických dat

Funkce webového klienta jsou ve srovnání s dispečerským klientem omezeny. Podrobnosti jsou uvedeny v manuálu. Při překročení jakéhokoliv licencovaného parametru je možné licencovanou komponentu dokoupit samostatně. Cenu driveru pro neuvedené PLC a RTU sdělíme na dotaz (uvádíme pouze nejčastěji používané protokoly).

 

Jednotlivé komunikační protokoly je možné obalit do jednoho rámcového protokolu (podrobnosti na dotaz).

 

Služby

Dokumentace

CD s elektronickou dokumentací

2.500,- Kč

Cenu za školení, konzultace a instalace systému Retos.net® , jsou stanovovány individuálně dle rozsahu služeb a kalkulaci Vám sdělíme na dotaz.

Volitelné komponenty

RetosWebChart

Responzivní webová aplikace pro zobrazení a analýzu dispečerských dat.

120.000,- Kč

UserReports

Responzivní webová aplikace pro flexibilní vytváření a vedení provozních výkazů na základě dat z dispečinku nebo ručně zadaných veličin.

120.000,- Kč

Retos Visual

Responzivní procesní vizualizace Retos s vektorovou grafikou *.svg na platformě panelů vytvořených editorem WMagic.

120.000,- Kč

Dispečerské pracoviště

Pracoviště se všemi ovládacími a informačními kompetencemi (klientská aplikace)

15.000,- Kč

 

Drivery

RDS/ARNEP

Driver pro radiomodemy založený na protokolu RDS. RDS může obalovat komunikační protokoly Conel - CIO, SBX, CPA420, Modbus RTU apod …

24.000,- Kč

GAUS

Driver pro programovatelné automaty Compact a Resat ve verzích pro různá komunikační prostředí.

24.000,- Kč

MODBUS

Driver pro komunikační protokol Modbus RTU. Protokol může obalovat další komunikaci např. Schneider, Foxboro, Telemecanique, Siemens atd, ve verzích pro různá komunikační prostředí.

24.000,- Kč

MODBUS-TCP

Driver pro komunikační protokol Modbus TCP pro PLC Group Schneider

24.000,- Kč

RK 512

Driver pro komunikační protokol RK 512 firmy Siemens

24.000,- Kč

PPI

Driver pro komunikační protokol PPI firmy Siemens

24.000,- Kč

EPSNET

Driver pro programovatelné automaty Tecomat, ve verzích pro různá komunikační prostředí.

24.000,- Kč

GSM/SMS

Různé verze driveru pro komunikaci prostřednictvím SMS zpráv s využitím GSM komunikátorů Siemens

24.000,- Kč

GSM/DATA

Různé verze driveru pro datovou komunikaci v prostředí GSM G2/G3/G4

cena na dotaz

DMB

Driver pro komunikační protokol DMB (radiomodemy společnosti DCom). DMB obaluje komunikační protokoly LAVO, EPSNET, DCOM a MODBUS

24.000,- Kč

Amit

Driver pro komunikaci s informačním systémem DB/Net fmy AMiT přes ActiveX objekty knihovny AtouchX

24.000,- Kč

DNP3

Driver pro komunikační protokol DNP3

40.000,- Kč

SATEL

Driver pro radiomodemy SATEL, může obalovat další komunikační protokoly GAUS, Modbus apod …

24.000,- Kč

Allan Bradley

Driver pro zařízení Allan Bradley (S využitím SW RSLinx)

24.000,- Kč

SAIA

Driver pro programovatelné automaty SAIA ve verzích pro různá komunikační prostředí.

24.000,- Kč

DAVID

Driver pro programovatelné automaty DAVID ve verzích pro různá komunikační prostředí.

cena na dotaz

GDF

Driver pro programovatelné automaty SCS/ADAM ve verzích pro různá komunikační prostředí.

cena na dotaz

 

Aplikační interface (OPC, DDE, ...)

OPC

Klientský driver OPC DA serveru Retos.net

24.000,- Kč

InTouche/DDE

Driver pro lokální a síťovou DDE komunikaci

24.000,- Kč

ABB/ Hartmann&Braun

Driver pro komunikaci přes aplikační rozhraní PC/OLE firmy HuB (ABB)

24.000,- Kč

Sockets 2 API

Driver pro komunikaci mezi aplikacemi prostřednictvím windows sockets

24.000,- Kč

 

Specializované moduly

ODULA

Modul spolupráce s modelem vodovodní sítě Mike NET

180.000,- Kč

 Cenu za speciální konfigurace Retos.net® neuvedené v ceníku, sdělíme na dotaz.

 

Vytvořil BG