QDispečink

Webový portál pro dispečerské řízení – služba QDispečink

Společnost QLine poskytuje již od roku 2005 služby vlastního dispečerského centra Telemetrie.Cz v prostředí veřejného internetu. Centrum slouží pro trvalý dohled nad provozem nejrůznějších zařízení svých zákazníků – zásobníky LPG, čerpací stanice, objekty vodovodů, dálkové odečty měřidel. Uživatel služby má prostřednictvím internetu, přístup k dispečerským funkcím webového centra - animovaná provozní schémata, trendy veličin, dálkové ovládání zařízení a provozní bilance. Obsah informačních obrazovek pro obsluhu technologie zahrnuje kompletní sestavu všech důležitých informací pro komfortní rozhodování. Webové stránky Telemetrie.Cz jsou provedeny v technologii responsivního designu a lze je přehledně používat kromě stolních počítačů, i na tabletech a chytrých telefonech.

 

Služby jsou poskytovány v tomto rozsahu:

 

Provoz datového centra QLine

  • Automatický sběr dat z monitorovaných objektů a uložení dat v centru
  • Vizualizace – prezentace provozu formou animovaných schémat s funkcí dálkového řízení
  • Indikace provozních výpadků (poruchy na technologickém zařízení)
  • Analýza informací, zobrazení vývojových trendů formou grafu nebo tabulky přímo z vizualizace
  • Alarmy při překročení provozních limitů ( SMS zprávy, emaily )
  • Provozní bilance s funkcí exportu dat do prostředí Excel na pracoviště uživatele

V případě vzniku poruchy na zařízení může být zaslána SMS zpráva nebo e-mail hotovostním pracovníkům provozovatele. Uživatel služby má prostřednictvím internetu, přístup k dispečerským funkcím - animovaná provozní schémata, trendy veličin. Volitelně lze nasadit i funkce bilancování provozu.

Dlouhodobě rozvíjené komunikační techniky a prezentační možnosti webového dispečinku QLine nachází nová uplatnění i v rámci technologií Průmyslu 4.0 a internetu věcí. Není potřeba nic vyvíjet, stačí připojit data z Vašeho IoT cloudu k našemu centru a můžete provozovat komfortní webový dispečink s Vaší telemetrií.

Předváděcí verzi si můžete vyzkoušet zde.

Vytvořil BG