Automatizace a telemetrie

Finální dodávky systémů řízení pro vodní hospodářství
  • Dispečerské systémy – řízení vodárenských a kanalizačních sítí
  • Systémy řízení a ovládání ČOV
  • Systémy řízení a ovládání úpraven vody
  • Automatizace provozních linek a objektů ČOV a ÚV

Zakázky provádíme dodávkou na klíč od projekční přípravy přes realizaci po podporu při provozu. Dodávky řešíme komplexně, včetně technologické části, provozního rozvodu silnoproudu (PRS), měřící techniky (MaR), automatizace a datových přenosů (rádio, GSM, GPRS aj.).

 

Centra řízení, velíny

QLine je dodavatelem celé škály různých typů center řízení od lokálních velínů technologických celků až po hierarchii vzájemně provázaných dispečerských center. Nabízíme provedení dohledových monitorovacích systémů i řešení specializovaných součástí odečtových centrál pro řízení technické infrastruktury měřidel inteligentních energetických sítí – SmartGrids. QLine nabízí řešení jednak pro jednoduché technologie AMR - Automated Meter Reading i pro poslední generaci AMM - Automated Meter Management. Všechny tyto projekty realizovala QLine na platformě vlastního SCADA řešení Retos rozvíjeného od 1996. Více informací naleznete zde .

 

V rámci našich zakázek poskytujeme tyto služby:

  • Poradenská a konzultační činnost při přípravě investičních akcí.
  • Projekční činnost - projekty pro stavební řízení a realizaci rozsáhlých investičních akcí.
  • Řízení realizace rozsáhlých zakázek.
  • Záruční a pozáruční servis.
  • Technická podpora při provozu.
  • Provoz telemetrie a služby poskytování dispečerského dohledu.

Vytvořil BG