Dálkové odečty a monitoring

Dálkové odečty měřidel (AMR, AMM)

 

Řešení dodávané QLine pro obsluhu sítě odečtových měřidel využívají obě klíčové komunikační technologie současnosti – internet a GSM sítě. Pro přístup uživatelů k dispečinku se používá internet a pro celoplošný sběr dat pak sítě GSM nebo alternativně lokální ostrov měřidel WiFi/optické sítě/internet věcí, s tunelem do datového centra.

Úlohou systému je sběr dat z telemetrických jednotek, jejich zpracování a ukládání do SQL databáze v centru, vyhodnocování a zobrazování měřených dat textovou a grafickou formou (grafická technologická schémata, časové trendy, vedení deníku událostí, deníku alarmových hlášení, komunikace s operátorem, dálkové ovládání obchodních tarifů, příprava dat pro fakturaci).

Uživatelské rozhraní v centru může být v prostředí intranetu nebo specializovaná klientská aplikace.

 

Inteligentní monitoring vodovodní sítě a dálkové odečty vodoměrů

 

Monitoring vodovodních sítí je díky použití inteligentní měřící techniky již ověřeným prostředkem pro snižování provozních nákladů. Monitorovací stanice nepřetržitě sledují, zda klíčové provozní parametry ( průtoky a tlaky) v daném místě distribuční sítě jsou v pořádku.

Pokud probíhají sledované veličiny v zadaných mezích, naměřené informace jsou zaznamenány do paměti a ve vhodný okamžik jsou hromadně zaslány do centra. Při zjištění problému stanice ihned informuje centrum včetně předání naměřených dat.

 

Přínosy řešení:

  • Trvalé sledování parametrů sítě – průtoky, protečené množství, tlaky
  • V případě překročení provozních mezí, ihned vyslána výstraha.
  • Dálková diagnostika a nastavení parametrů monitorování

Provozování monitoringu a dálkových odečtů rovněž nabízíme kompletně formou poskytované služby. Více zde zde

Vytvořil BG