QLine a.s.

O nás

Společnost QLine působí jako inženýrská a SW kancelář. Dodáváme řešení telemetrie, automatické systémy řízení technologických celků, dispečerské a monitorovací systémy. Máme potřebné znalosti opřené o dlouholeté zkušenosti s dodávkami řešení v oblasti telemetrie a řídících center pro síťové společnosti v oblasti vodního hospodářství, tepláren, plynárenství a energetiky.

 

QLine aktuálně rozvíjí 3 základní směry podnikání:

 

Systémový integrátor pro automatizaci a telemetrii zejména v segmentu utilit ( provozovatelé rozvodných sítí vody, elektřiny, plynu, tepla ). Jedná se o dodávky a služby v oblasti: automatické systémy řízení technologických celků, dispečerské systémy rozvodných sítí a monitoring technologického zařízení.

 

Vývoj a prodej vlastního programového díla pro dispečerská centra a velíny. Vyvíjíme a dodáváme systémy SCADA a specializované SW komponenty pro AMR, AMM, M2M a nově i pro internet věcí - IoT.

 

Služby poskytování dispečerského dohledu – projekt Telemetrie.Cz - dispečink jako služba pod názvem QDispečink. Jedná se o provoz internetového dispečinku využívaný řadou obcí a měst samostatně provozujících vodovod. Službu rovněž využívá řada distributorů LPG pro celoplošný monitoring stavu zásobníků plynu a provozovatelé různých technologických zařízení pro monitoring a bezpečnou prezentaci provozních informací ze sledovaných objektů na internetu. Další důležitou oblastí jsou dálkové odečty měřidel pro potřeby dalšího zpracování ( fakturace, provozní bilance )

Nabízíme ověřená řešení:

 • Telemetrie – systémy dálkového měření a ovládání na platformě privátních radiových sítí i veřejných datových GSM/GPRS, WiFi, 3G, internetu.
 • Systémy řízení a ovládání technologických celků – ČOV, úpravny vod, průmyslová zařízení.
 • SCADA Retos.net®
 • Služby poskytování dispečerského dohledu – projekt Telemetrie.Cz
 • Systémy sběru dat pro obchodování s energiemi – sítě „SmartGrids“,
 • Odečtové centrály - systémy dálkového sběru dat z fakturačních měřidel pro potřeby fakturace a vyhodnocování
 • SW řešení pro IT podporu provozních informačních systémů– poruchová služba, řízení prací, energetická agenda, provozní výkaznictví,...

Naše přednosti

 • Zkušený a kvalifikovaný tým špičkových pracovníků dokonale se orientujících v oblasti automatizace, informačních a komunikačních technologií se znalostí výrobních procesů našich zákazníků.
 • Garantovaná funkčnost a spolehlivost dodávaných řešení.
 • Vlastní softwarové produkty s trvalým rozvojem klíčových komponent.
 • Provedení systému na míru - přesně podle Vašich potřeb.
 • Poskytování garantované technické podpory při provozování.

Valné hromady, informace pro akcionáře

Veškeré informace pro akcionáře jsou k dispozici na sekretariátu firmy.

Vytvořil BG